Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, należy spróbować z typem baterii!

Bateria do laptopów

4A
BCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWXYZ