Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, należy spróbować z typem baterii!

Bateria do telefonów komórkowych

ABDEKLMNPS
TV